Video: Chris Daniels

VideoPokud m n?kdo z vs problm s 360 flipem tak po dnenm ?lnku by ho m?l zvldnout s p?ehledem. Chris Daniels nato?il pardn video, kde je vid?t ve podstatn. J vm lehce p?eblm jak tenhle trik zvldnout. Budete pot?ebovat dva triky. Kickflip a 360 popshoveit. Pop ale nemuste ovldat, protoe se to vdycky n?jak doto? :D . Postaven prst? nadesce je siln? individuln ale p?ece jenom vm doporu?m to sprvn. Prost?edn?ek mus na tailu p?esahovat vzdlen?j hranu desky (tu od vs) aby se vm cel trik rozto?il tak jak m. Ukazovk mme tak jak na kickflip, take p?ed p?ednmi rouby a zhruba uprost?ed konkvu. Jdeme na to. Podstatou triku je sprvn? rozto?it celou desku stm, e se mus oto?it o 360 kolem svoj nejkrat i nejdel osy. Desku rozto?me tak, jako by jsme d?lali impossible stm, e do nosu kopneme kickflip. Tail se mus opravdu hodn? to?it, aby se stihl doto?it p?ed dopadem. Pokud nose nezavad o ukazovk (nekopnete kick) tak by se deska m?la oto?it kolem prost?ednku lehce naklon?n k zemi. Je to hodn? o cviku. Muste si najt to, co vm vyhovuje. Ve videu to jde p?kn? vid?t. Navc Chris zastavuje rotaci desky jet? ve vzduchu ukazov?kem tak, e jej p?ilo p?ed nose a pak teprve dopadne. Tak se to jezd i na skatu (typicky P-rod). take hodn? t?st :) .

 

Komentáře a trackback jsou uzavřeny.

« Zpět na předchozí stránku

Komentáře pro tento článek:

  1. ondra97, 13. 5. 2010

    p?kn

  2. smb.fbr, 15. 5. 2010

    ten plotek je mocnej :-D